Luật thi đấu bóng bàn chuẩn quốc tế (Phần 2)

Luật thi đấu bóng bàn chuẩn quốc tế (Phần 2)

Những điều luật trong môn thể thao bóng bàn

Bóng bàn là một môn thể thao khá phổ biến ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Chơi môn bóng bàn trong rèn luyện thể dục thể thao bình thường thì chúng ta không cần quá quan tâm nhiều đến luật thi đấu.

Tuy nhiên nếu như trong các cuộc thi đấu thì chúng ta cần nắm rõ luật bóng bàn để thi đấu nghiêm túc. Bài viết này, Thể Thao Phủi sẽ chia sẻ cho các bạn biết một số điều quan trọng trong luật bóng bàn.

Tiếp nối Luật thi đấu bóng bàn chuẩn quốc tế (Phần 1)

Luật trọng tài bóng bàn

Tổng trọng tài

Trọng tài trong môn bóng bàn

Đối với mỗi cuộc thi đấu nói chung phải bổ nhiệm một tổng trọng tài, chức năng, quyền hạn và vị trí (chỗ làm việc) của tổng trọng tài được báo cho những người tham sự và thích hợp thì báo cho các đội trưởng.

Tổng trọng tài có trách nhiệm

 • Điều hành rút thăm thi đấu;
 • Sắp xếp lịch trình của các trận đấu theo thời gian và bàn;
 • Chỉ định các trọng tài và nhân viên của các trận đấu;
 • Phổ biến sự triển khai phương án cho các trọng tài và các nhân viên của trận đấu trước cuộc thi đấu;
 • Kiểm tra tư cách dự thi của các đấu thủ;
 • Quyết định có cho dừng trận đấu trong tình trạng cấp thiết hay không
 • Quyết định có cho phép đối thủ rời khu vực thi đấu trong một trận đấu hay không;
 • Quyết định có cho phép kéo dài thời gian đánh thử theo luật định hay không;
 • Quyết định có cho phép các đấu thủ mặc quần áo dài bên ngoài(*) ở một trận đấu hay không;
 • Quyết định bất cứ vấn đề nào giải thích các điều luật và các quy định bao gồm cả việc chấp thuận đối với quần áo, dụng cụ và điều kiện thi đấu;
 • Quyết định có được phép và các đấu thủ có thể tập dượt ở đâu trong tình trạng cấp thiết dừng trận đấu;
 • Thực hiện các biện pháp kỷ luật hành vi xấu hoặc các vi phạm khác đối với các quy định.
 • Khi, với sự đồng ý của ban điều hành cuộc thi, một số nhiệm vụ của tổng trọng tài sẽ được giao cho những người khác, những trách nhiệm cụ thể rành mạch và những vị trí (chỗ làm việc) của từng người trong số họ cần được báo cho những người tham dự, thuận tiện thì báo cho các đội trưởng.
 • Tổng trọng tài hay người có trách nhiệm đại diện cho tổng trọng tài khi vắng mặt phải luôn có mặt trong suốt thời gian thi đấu, thực hiện theo đúng luật bóng bàn.
 • Khi tin chắc rằng cần thiết phải làm như thế thì tổng trọng tài có thể thay nhân viên của trận đấu bằng người khác bất cứ lúc nào, nhưng không thể sửa đổi một quyết định của nhân viên trận đấu đã bị thay thế về một vấn đề thực tế trong phạm vi thuộc thẩm quyền của người đó.
 • Các đấu thủ sẽ chịu sự điều hành của Tổng trọng tài từ khi bước vào địa điểm thi đấu đến khi rời khỏi địa điểm thi đấu.

Trọng tài, trợ lý trọng tài và người bấm đồng hồ

 • Một trọng tài và một phụ tá trọng tài được chỉ định cho mỗi trận đấu.
 • Trọng tài sẽ ngồi hay đứng ở phía cạnh bàn thẳng hàng với lưới và người phụ tá sẽ ngồi đối diện với trọng tài ở phía bên kia của bàn.

Trọng tài có trách nhiệm

 • Kiểm tra chấp thuận dụng cụ thi đấu cũng như các điều kiện thi đấu và báo cáo với Tổng trọng tài bất kỳ thiếu sót gì;
 • Chọn 1 quả bóng theo ngẫu nhiên theo đúng luật bóng bàn.
 • Tiến hành rút thăm để chọn giao bóng, đỡ giao bóng và các phía cuối của bàn;
 • Quyết định xem có thể nới lỏng những yêu cầu của điều luật giao bóng đối với một đấu thủ có khuyết tật;
 • Giám sát việc giao bóng, đỡ giao bóng, phía bàn đứng và sửa bất kỳ lỗi nào trong phương diện đó;
 • Quyết định mỗi loạt đánh bóng là một điểm hay là lần đánh lại;
 • Xướng điểm theo như thủ tục đã qui định;
 • Áp dụng phương pháp đánh khẩn trương vào thời điểm thích hợp;
 • Bảo đảm tính liên tục của cuộc đấu;
 • Có biện pháp giải quyết đối với những phạm vi qui định về chỉ đạo ngoài bàn và thái độ tác phong.
 • Trợ lý trọng tài sẽ quyết định quả bóng đang trong cuộc có chạm vào cạnh trên của bàn hay không, phía bàn mà gần anh ta nhất.

Trọng tài hoặc trợ lý trọng tài có thể

 • Quyết định động tác giao bóng của đấu thủ là trái với luật bóng bàn;
 • Quyết định quả bóng có chạm vào lưới khi bay qua hoặc vòng qua lưới.
 • Quyết định là đấu thủ đã cản bóng và vi phạm luật chơi bóng bàn.
 • Quyết định rằng các điều kiện thi đấu bị xáo lộn ở một chừng mực nào đó nó có thể ảnh hưởng tới kết quả của loạt đường bóng đánh qua lại;
 • Tính khoảng thời gian của giai đoạn dượt bóng, thi đấu và các lần tạm nghỉ.
 • Có thể là trợ lý trọng tài hay một nhân viên bấm đồng hồ thực hiện việc điểm số lần đỡ bóng của đấu thủ hay đôi đấu thủ khi tiến hành phương pháp đánh khẩn trương.
 • Một quyết định của trợ lý trọng tài hoặc người bấm đồng hồ làm theo đúng những qui định của điều 3.3.2.5-6 thì không thể bị trọng tài chính bác bỏ.

khiếu nại xảy ra

Khiếu nại trong thi đấu bóng bàn

 • Không có một sự nhất trí nào giữa các đấu thủ trong một trận đấu cá nhân hoặc giữa những đội trưởng trong một trận đấu đồng đội lại có thể sửa đổi một quyết định về một vấn đề thực tế của nhân viên có trách nhiệm về trận đấu.
 • Cũng như về vấn đề giải thích Luật và các Qui định của Tổng trọng tài có trách nhiệm về bất kỳ vấn đề gì của cuộc thi hay trận đấu tiến hành mà ban tổ chức điều hành chịu trách nhiệm.
 • Không có khiếu nại nào đưa cho tổng trọng tài để chống lại quyết định về một vấn đề thực tế của nhân viên có trách nhiệm của trận đấu hoặc đưa cho ban tổ chức điều hành về một vấn đế giải thích Luật bóng bàn hoặc các qui định của tổng trọng tài.
 • Có thể khiếu nại với tổng trọng tài về quyết định của nhân viên của trận đấu trong việc giải thích Luật hoặc các Qui định và quyết định của tổng trọng tài sẽ là tối hậu.
 • Có thể khiếu nại với ban tổ chức điều hành thi đấu đối với một quyết định của tổng trọng tài về vấn đề của cuộc thi hay của trận đấu tiến hành mà có trong Luật và các Qui định và quyết định của ban tổ chức điều hành sẽ là tối hậu.
 • Trong trận đấu cá nhân chỉ có đấu thủ đang trong cuộc đấu xẩy ra vấn đề mới được khiếu nại; trong cuộc đấu đồng đội chỉ có đội trưởng của đội đang thi đấu nẩy sinh vấn đề mới được khiếu nại.
 • Đấu thủ hay đội trưởng có quyền thông qua Hiệp hội của mình khiếu nại tới Uỷ ban luật của Liên đoàn bóng bàn thế giới xem xét một vấn đề nẩy sinh về giải thích Luật lệ và các Qui định trong quyết định của tổng trọng tài hoặc về vấn đề phát sinh khi điều hành trận đấu trong quyết định của ban tổ chức cuộc thi.
 • Uỷ ban luật sẽ đưa ra một quyết định làm điều chỉ dẫn cho các phán quyết sau này và quyết định này cũng có thể là chủ đề bản kháng nghị của một Liên đoàn với Ban chấp hành hay với Hội nghị toàn thể nhưng nó sẽ không ảnh hưởng tới tính chung cuộc của bất kỳ phán quyết nào mà tổng trọng tài có trách nhiệm hoặc ban tổ chức điều hành đã đưa ra.

Điều khiển trận đấu

Xướng điểm

Trọng tài xướng điểm ngay khi bóng đã ở ngoài cuộc lúc kết thúc của một loạt đường bóng đánh qua lại hoặc có thể thực hiện sớm ngay sau đó.

Trọng tài xướng điểm sau khi kết thúc một tình huống bóng

 • Khi xướng điểm trong một ván, trước tiên trọng tài xướng số điểm được của đấu thủ hoặc cặp đấu thủ sắp giao ở lần tiếp theo, và sau đó mới xướng điểm của đấu thủ hay cặp đấu thủ đối phương.
 • Vào đầu ván và trong một lần đổi người giao bóng, sau khi xướng điểm trọng tài sẽ nêu tên và chỉ người sẽ giao bóng lần tới.
 • Cuối mỗi ván, trọng tài sẽ nói tên đấu thủ hay cặp đấu thủ thắng rồi báo số điểm thắng của họ và sau đó là số điểm của đấu thủ hay cặp đấu thủ bị thua.

Ngoài việc xướng điểm ta trọng tài có thể dùng các ký hiệu bằng tay để cho biết về các quyết định của mình.

 • Khi một điểm được ghi, trọng tài có thể giơ cao ngang vai tay gần nhất với đấu thủ hay đôi đấu thủ vừa được điểm.
 • Khi vì một lý do nào đó phải đánh lại, trọng tài có thể giơ cao tay trên đầu để chỉ ra là loạt đường bóng qua lại đó đã kết thúc.
 • Xướng điểm cũng như số lần đánh bóng khi áp dụng phương pháp đánh khẩn trương sẽ dùng tiếng Anh hoặc một thứ tiếng mà cả hai đấu thủ hoặc hai đôi đấu thủ và trọng tài đều chấp thuận.
 • Điểm số sẽ được thể hiện bằng những bảng cơ học hay điện tử song phải làm sao cho cả đấu thủ và khán giả đều thấy rõ.
 • Khi một đấu thủ chính thức bị cảnh cáo về thái độ xấu thì một dấu hiệu mầu vàng sẽ được đặt gần bảng số cạnh số điểm của đấu thủ đó.

Đánh thử theo luật bóng bàn

 • Các đấu thủ được quyền đánh thử (khởi động với bóng) trong 2 phút tại bàn thi đấu ngay trước khi bắt đầu một trận đấu song không phải trong những lúc tạm dừng thông thường; thời gian đánh thử đặc biệt có thể kéo dài nhưng phải được sự cho phép của tổng trọng tài.
 • Trong lúc khẩn cấp tạm đình chỉ trận đấu thì tổng trọng tài có thể cho các đấu thủ đánh tập trên bát kỳ chiếc bàn nào kể cả bàn thi đấu.
 • Các đấu thủ sẽ có cơ hội hợp lý để kiểm tra và làm quen với bất cứ dụng cụ nào mà họ sẽ sử dụng, nhưng như thế không phải tự động cho phép họ có quyền nhiều hơn vài lần đánh tập các đường bóng qua lại trước khi tiếp tục trận đấu sau lúc đã thay bóng hay vợt bị hỏng.

Quy định về thời gian tạm dừng trong luật bóng bàn

 • Trận đấu phải diễn ra liên tục ngoại trừ bất kỳ đấu thủ nào cũng có quyền
 • Được tạm nghỉ trong vòng 1 phút giữa các ván liên tiếp của một trận đấu;
 • Những lần nghỉ ngắn để lau mồ hôi sau mỗi đợt 6 điểm kể từ khi bắt đầu mỗi ván đấu hay khi đổi bên ở ván cuối cùng của trận đấu.
 • Trong một trận đấu thì một đấu thủ hay đôi đấu thủ có thể yêu cầu được tạm dừng 1 lần trong khoảng thời gian một phút.
 • Trong một trận đấu cá nhân thì đấu thủ, đôi đấu thủ hay người được chỉ định là chỉ đạo viên có thể yêu cầu xin được tạm dừng; trong thi đấu đồng đội thì yêu cầu đó có thể do đấu thủ, đôi đấu thủ hay đội trưởng thực hiện.
 • Nếu một đầu thủ hoặc đôi đấu thủ và một người chỉ đạo hoặc đội trưởng không chấp nhận tạm dừng, quyết định cuối cùng sẽ do đấu thủ hoặc đôi đấu thủ trong thi đấu cá nhân và đội trưởng trong thi đấu đồng đội quyết định.
 • Khi tiếp nhận một yêu cầu tạm nghỉ có hiệu lực trọng tài sẽ tạm dừng trận đấu giơ lên 1 tấm thẻ trắng, sau đó thì đặt tấm thẻ trên mặt bàn của đấu thủ hay đôi đấu thủ yêu cầu.
 • Thẻ trắng sẽ được lấy đi và trận đấu sẽ tiếp tục ngay khi đấu thủ, đôi đấu thủ xin tạm nghỉ đã sẵn sàng thi đấu tiếp hay lúc cuối của một phút.
 • Nếu như yêu cầu tạm nghỉ đồng thời do cả hai đấu thủ hoặc đôi đấu thủ đưa ra thì trận đấu sẽ bắt đầu ngay sau khi cả hai đấu thủ hoặc đôi đấu thủ đã sẵn sàng hoặc vào cuối của 1 phút tạm nghỉ và không bên nào được phép yêu cầu tạm nghỉ khác trong suốt trận đấu đối với trận đấu cá nhân.
 • Tổng trọng tài có thể cho phép tạm ngừng trận đấu trong một thời gian ngắn nhất và bất cứ trường hợp nào cũng không quá 10 phút, nếu một đấu thủ tạm thời bị suy yếu do một tai nạn, với điều kiện là ý kiến của tổng trọng tài thấy rằng việc tạm ngừng trận đấu không làm bất lợi cho đối thủ hay cặp đôi đối phương.
 • Không cho phép ngừng trận đấu vì một khuyết tật hiện có hay tương đối là chuyện thường tình khi bắt đầu trận đấu hoặc là sự căng thẳng thông thường của trận đấu; sự bất lực như chuột rút hay kiệt sức do tình trạng sức khỏe hiện hành của đấu thủ hay bởi cách diễn tiến của trận đấu không là lý do chính đáng để ngừng trận đấu khẩn cấp, điều đó chỉ có thể cho phép khi sự bất lực là hậu quả của một tai nạn như bị tổn thương do té ngã.
 • Nếu một người nào đó bị chảy máu trong khu vực thi đấu thì trận đấu phải dừng ngay lại và chỉ tiếp tục sau khi người đó đã nhận được chăm sóc của y tế và các vết máu đã được dọn sạch ở khu vực thi đấu.
 • Các đấu thủ phải ở trong hay gần khu vực thi đấu trong suốt cả trận đấu, trừ khi được tổng trọng tài cho phép; trong thời gian tạm nghỉ giữa các ván các đấu thủ phải ở lại trong vòng 3m của khu vực thi đấu dưới sự giám sát của trọng tài.

Quy định về hội ý, hình phạt trong luật thi đấu bóng bàn

Hội ý

Theo quy định của luật bóng bàn hiện hành, trong thi đấu đồng đội, các đấu thủ có thể nhận sự góp ý (chỉ đạo) của bất kỳ người nào miễn là tuân theo các tiêu chuẩn dưới đây.

 • Trong các giải cá nhân, một đấu thủ hay đôi đấu thủ chỉ có thể nhận ý kiến chỉ đạo của một người, người đó đã được xác định cho trọng tài biết trước, trừ khi các đấu thủ của một cặp đôi là của khác Liên đoàn thì mỗi đấu thủ có thể chỉ định một người chỉ đạo;

Nhưng sự đề cập ở điều hội ý thì hai người chỉ đạo này sẽ được xem xét như là một. Nếu như người không được phép mà chỉ đạo thì trọng tài sẽ giơ thẻ đỏ và đuổi người đó ra khỏi khu vực thi đấu.

 • Các đấu thủ chỉ có thể nhận góp ý chỉ đạo trong thời gian nghỉ giữa các ván hoặc trong khi được phép tạm dừng trận đấu và không phải giữa lúc kết thúc khởi động với bóng trên bàn với lúc bắt đầu trận đấu;

Nếu bất kỳ người được chỉ định nào mà góp ý chỉ đạo vào các thời điểm khác thì trọng tài sẽ giơ thẻ vàng cảnh cáo rằng nếu có bất cứ điều vi phạm tương tự nào như thế nữa thì người đó sẽ bị đuổi khỏi khu vực thi đấu.

 • Sau khi đã bị cảnh cáo một lần, nếu cùng trong trận thi đấu đồng đội hay cùng trong trận của một giải thi đấu cá nhân, bất cứ người nào lại góp ý chỉ đạo trái luật thì trọng tài sẽ giơ thẻ đỏ và đuổi người đó khỏi khu vực thi đấu cho dù người này có phải là người đã bị cảnh cáo hay không.
 • Trong một trận thi đấu đồng đội người chỉ đạo đã bị đuổi sẽ không được phép trở lại cho đến khi trận thi đấu đồng đội đó kết thúc trừ khi là yêu cầu để thi đấu; trong cuộc thi đấu cá nhân người đó sẽ không được phép trở lại cho đến hết trận đấu cá nhân đó.
 • Theo như luật bóng bàn, nếu người góp ý chỉ đạo bị đuổi từ chối không chịu đi hoặc trở lại trước khi kết thúc trận đấu thì trọng tài sẽ dừng thi đấu và báo cáo với tổng trọng tài.
 • Những qui định này chỉ áp dụng đối với chỉ đạo trong lúc thi đấu và sẽ không ngăn cản đấu thủ hay đội trưởng, tùy trường hợp kháng cáo hợp lệ hay cản trở sự tham khảo ý kiến với phiên dịch viên hay người đại diện của Liên đoàn mình trong việc giải thích một quyết định có tính cách pháp lý.

Xử phạt hành vi thi đấu

Các đấu thủ và các huấn luyện viên cần kiềm chế cách xử sự có thể ảnh hưởng xấu tới đối thủ, xúc phạm các khán giả hoặc làm cho thể thao bị mang tiếng;

Ví dụ: như lời nói lăng mạ, cố ý làm vỡ bóng hoặc đánh bóng ra khỏi phạm vi thi đấu, đá bàn hay các tấm chắn, thay vợt mà không báo hoặc không tôn trọng các nhân viên trận đấu.

 • Bất cứ khi nào đấu thủ hay huấn luyện viên phạm lỗi nặng thì trọng tài sẽ đình chỉ thi đấu và báo cáo ngay với tổng trọng tài; đối với lỗi nhẹ hơn thì lần đầu tiên trọng tài có thể giơ thẻ vàng và cảnh cáo người phạm lỗi là nếu còn tiếp tục thì sẽ bị phạt.
 • Nếu một vận động viên vừa bị cảnh cáo lại phạm đến lỗi thứ 2 trong cùng trận đấu cá nhân hay trận đấu đồng đội thì trọng tài sẽ cho đối thủ của vận động viên vừa phạm lỗi được hưởng 1 điểm và đối với mỗi lỗi tiếp theo thì sẽ cho hưởng 2 điểm, ở mỗi lần như vậy thì giơ một thẻ vàng cùng với một thẻ đỏ.
 • Nếu đấu thủ bị phạt 3 điểm cùng một trận đấu cá nhân hay trận đấu đồng đội mà vẫn tiếp tục cư xử xấu thì trọng tài sẽ dừng trận đấu và báo cáo ngay với tổng trọng tài.
 • Trong một trận đấu cá nhân nếu đấu thủ thay vợt khi trường hợp chiếc vợt không bị hư hỏng thì trọng tài sẽ dừng trận đấu và báo cáo với tổng trọng tài.
 • Sự cảnh cáo hay phạt lỗi của bất kỳ đấu thủ nào của một đôi chỉ có hiệu lực đối với đôi đó, không có hiệu lực đối với đấu thủ không phạm lỗi trong trận đấu cá nhân tiếp theo của cùng trận đấu đồng đội đó;

Lúc bắt đầu của trận đấu đôi một đôi xem như đã chịu những lời cảnh cáo hay hình phạt cao hơn của bất cứ đấu thủ nào trong cùng trận đấu đồng đội đó.

 • Nếu như huấn luyện viên đã bị cảnh cáo mà phạm một lỗi tiếp theo trong cùng trận đấu cá nhân hay trận đấu đồng đội thì trọng tài sẽ giơ thẻ đỏ và đuổi huấn luyện viên đó ra khỏi khu vực thi đấu cho đến hết trận đấu đồng đội hay trận đấu cá nhân của giải thi đấu cá nhân.
 • Theo luật bóng bàn thì tổng trọng tài có quyền loại một đấu thủ ra khỏi một trận đấu, một giải hay một cuộc thi vì không trung thực nghiêm trọng hay cư xử xấu, cho dù trọng tài bàn có báo cáo hay không, vì là mình quyết định nên tổng trọng tài sẽ giơ thẻ đỏ lên.
 • Nếu đấu thủ đã bị truất quyền thi đấu 2 trận ở giải đồng đội hay giải cá nhân thì sẽ tự động bị loại khỏi giải đồng đội hay giải cá nhân đó.
 • Tổng trọng tài có thể truất quyền phần thi đấu còn lại của cuộc thi với bất cứ ai nếu người đó đã 2 lần bị đuổi khỏi khu vực thi đấu trong quá trình của cuộc thi đó.
 • Những trường hợp cư xử xấu rất nghiêm trọng thì sẽ thông báo cho Hiệp hội của người đã vi phạm.

Quy định về dán vợt

Dán vợt bóng bàn

 • Các mặt vợt có thể dán vào cốt vợt bằng cách dùng các tờ dính nhạy cảm áp lực hay các chất keo mà không chứa dung môi bị cấm. Bản danh mục các dung môi bị cấm có sẵn ở ban thư ký.
 • Những cuộc kiểm tra với các loại dung môi bị cấm sẽ được tiến hành tại Giải vô địch thế giới, Olympic và các cuộc thi chủ yếu của loạt giải đấu chuyên nghiệp. Nếu một đấu thủ nào có vợt bị phát hiện sử dụng loại dung môi bị cấm thì sẽ bị loại khỏi cuộc thi và thông báo cho Hiệp hội của người đó.
 • Sẽ bố trí một diện tích thông thoáng thích hợp dành cho việc dán mặt vợt và các keo dán lỏng sẽ không được dùng ở bất cứ chỗ nào khác trong hội trường thi đấu.

Quy định về rút thăm đấu loại trực tiếp

Được miễn và được vào đấu vòng kế tiếp

 • Số lượng vị trí ở vòng đầu tiên của đấu loại trực tiếp phải là lũy thừa của 2.
 • Nếu số lượng đăng ký ít hơn số vị trí thi đấu thì vòng đầu tiên phải gồm đủ số được miễn”Hay còn gọi là vị trí trống ” để đạt được số lượng yêu cầu.
 • Luật bóng bàn quy định, Nếu số lượng đăng ký nhiều hơn số vị trí thi đấu thì sẽ tổ chức một cuộc đấu loại sao cho số vượt qua vòng loại cộng với số không phải đấu loại bằng với số vị trí theo yêu cầu.

Các vị trí được miễn được phân bổ càng đều càng tốt ngay từ vòng đầu, trước hết được xếp đối diện với các vị trí hạt giống theo thứ tự xếp hạng hạt giống.

Những người đủ tiêu chuẩn được rút thăm càng đồng đều càng tốt vào 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 bảng sao cho thích hợp.

Chọn hạt giống theo thứ tự xếp hạng

 • Trong một giải những đăng ký dự thi có thứ tự xếp hạng cao nhất sẽ được xếp vào các vị trí hạt giống để sao cho họ không phải gặp nhau trước những vòng đấu cuối cùng.
 • Số được chọn làm hạt giống không được vượt quá số lượng thích hợp đăng ký ở vòng đấu đầu tiên của giải thi đấu đó.
 • Hạt giống số 1 sẽ được xếp vào vị trí đầu tiên của nửa phần thứ nhất bảng rút thăm và hạt giống số 2 sẽ xếp vào vị trí cuối cùng của nửa phần thứ hai, còn tất cả các hạt giống khác sẽ rút thăm và các vị trí đã được qui định như sau:
 • Hạt giống số 3 và 4 sẽ được rút thăm vào vị trí cuối cùng của nửa phần thứ nhất hay vị trí đầu của nửa phần thứ hai;
 • Những hạt giống từ 5 đến 8 thì được rút thăm vào các vị trí cuối những phần tư lẻ của bảng (1/4) và đầu những phần tư chẵn;
 • Những hạt giống từ 9 đến 16 thì được rút thăm vào các vị trí cuối cùng những phần tám lẻ của bảng (1/8) và đầu những phần tám chẵn;
 • Những hạt giống từ 17 đến 32 được rút thăm vào các vị trí cuối những phần mười sáu lẻ (1/16) của bảng và ở đầu những phần mười sáu chẵn.
 • Trong một cuộc thi đấu đồng đội theo thể thức loại trực tiếp thì chỉ có một đội xếp hạng cao nhất của một Liên đoàn mới có đủ tư cách được xét chọn làm hạt giống theo thứ tự xếp hạng.
 • Việc xếp hạng hạt giống phải tuân theo thứ tự của bảng xếp hạng mới nhất do Liên đoàn bóng bàn thế giới công bố trừ:
 • Trường hợp tất cả những đăng ký có đủ tư cách được chọn là hạt giống đều thuộc những Hội của cùng một Liên đoàn Châu Lục thì bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn Châu Lục ấy sẽ được ưu tiên;
 • Trường hợp tất cả những đăng ký có đủ tư cách được chọn là hạt giống mà đều thuộc cùng một Liên đoàn thì bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn đó sẽ được ưu tiên.

Phân bố theo đề cử của Liên đoàn

 • Những đấu thủ và những đôi đối thủ của cùng một Liên đoàn sẽ được phân bố càng xa càng tốt sao cho họ không gặp nhau trước những vòng cuối của giải.
 • Các Liên đoàn lập đăng ký danh sách các đấu thủ và các cặp đôi theo thứ tự trình độ cao xuống thấp bắt đầu với bất kỳ những đấu thủ nào nằm trong bảng xếp hạng được dùng để chọn hạt giống, theo thứ tự của danh sách đó.
 • Đăng ký thứ tự số 1 và số 2 sẽ được rút thăm vào những phần của bảng khác nhau, số 3 và 4 sẽ rút vào 1/4 bảng khác không cùng 1/4 bảng mà 2 người đầu đã rút thăm vào.
 • Đăng ký thứ tự số 5 đến số 8 sẽ được rút thăm càng đều càng tốt vào những phần tám (1/8) của bảng, mà ở đó không có 4 vị trí trước.
 • Đăng ký thứ tự số 9 đến số 16 sẽ được rút thăm càng đều càng tốt vào những phần mười sáu (1/16) của bảng, mà ở đó không có vị trí của những đấu thủ hay những đôi đấu thủ xếp hạng cao hơn và cứ như vậy cho đến khi tất cả các đăng ký được sắp xếp xong.
 • Một đôi nam hay một đôi nữ gồm đấu thủ của hai Liên đoàn khác nhau được coi như là một đôi của Liên đoàn có đấu thủ xếp hạng cao hơn trong bảng xếp hạng thế giới hay khi cả hai đều không có trong danh sách ấy thì sẽ tính xem người có trong bảng thích hợp của Châu lục;

Nếu cả hai đấu thủ không có ở cả hai danh sách xếp hạng trên thì đôi này được coi như một đôi thành viên của Liên đoàn mà có thứ hạng xếp cao hơn ở bảng xếp hạng đồng đội thích hợp của giải vô địch thế giới.

 • Một đôi nam nữ hỗn hợp gồm đấu thủ của hai Liên đoàn khác nhau sẽ được coi là một đôi Liên đoàn mà đấu thủ nam đó trực thuộc.
 • Trong một cuộc đấu loại những đăng ký thuộc cùng một Liên đoàn ít hơn hoặc bằng số lượng của các nhóm đấu loại phải được rút thăm vào các nhóm khác nhau theo cách đó những người được quyền vào thi đấu tiếp vòng sau ở các vị trí càng xa nhau càng tốt theo luật chơi bóng bàn.
 • Một Liên đoàn có thể đề cử một đấu thủ trong thẩm quyền của mình dự thi bất cứ giải thi đấu cá nhân nào mà người ấy có đủ khả năng, tuy nhiên một đấu thủ đủ tư cách đại diện cho Liên đoàn nào đó vẫn có quyền chấp nhận sự đề cử của Liên đoàn đó.

Những thay đổi có thể xảy ra theo quy định chung của luật bóng bàn

 • Cuộc rút thăm đã hoàn tất thì chỉ có thể thay đổi được khi được phép của ban điều hành có trách nhiệm và trường hợp thích hợp có sự đồng ý của các đại diện Liên đoàn có liên quan trực tiếp.
 • Việc rút thăm có thể thay đổi chỉ để sửa những sai sót và những sự hiểu lầm thực sự trong việc thông báo và nhận đăng ký, để sửa sự mất cân đối nghiêm trọng như đã quy định ở điều trên.
 • Không có bất kỳ sự thay đổi nào khác ngoài những loại bỏ cần thiết của bảng rút thăm sau khi giải đã bắt đầu thi đấu, cho vì mục đích của quy định này thì một cuộc đấu loại có thể coi như một giải riêng.
 • Trừ khi bị truất quyền thi đấu còn thì không một đấu thủ nào bị gạt bỏ khỏi bảng rút thăm nếu không có sự đồng ý của người đó khi có mặt hoặc của người đại diện hay được ủy quyền khi đấu thủ đó vắng mặt.
 • Không được phép thay đổi một cặp đấu đôi nếu cả hai đấu thủ đều có mặt và sẵn sàng thi đấu; nhưng một đấu thủ bị thương, bị ốm hay vắng mặt thì có thể chấp nhận sự biện minh cho một sự thay đổi.

Rút thăm lại

 • Một đấu thủ không được chuyển từ vị trí này sang vị trí khác trong bảng rút thăm và nếu vì một lý do nào đó bảng rút thăm trở nên mất cân đối nghiêm trọng hễ khi có thể được thì giải đó sẽ rút thăm lại hoàn toàn.
 • Trường hợp khác thường, khi sự mất cân đối do sự vắng mặt của một vài đơn hay đôi hạt giống trong cùng phần của bảng rút thăm, thì số đơn hay đôi hạt giống còn lại chỉ có thể đánh số lại theo thứ tự xếp hạng và rút thăm lại trong chừng mực có thể được vào các vị trí hạt giống tính đến thực thi những yêu cầu đối với đề cử hạt giống của Liên đoàn.

Bổ sung

 • Những đấu thủ chưa có tên trong bảng rút thăm ban đầu có thể bổ sung sau theo nhận xét của ủy ban điều hành có trách nhiệm và sự đồng ý của tổng trọng tài.
 • Bất kỳ những vị trí hạt giống bị khuyết nào phải được bổ sung trước theo thứ tự xếp hạng, bằng cách rút thăm vào các vị trí đó những đấu thủ và những cặp đôi mới mạnh nhất; còn những đấu thủ và những đôi tiếp theo sẽ được rút thăm vào những vị trí khuyết do vắng mặt hoặc do bị truất quyền thi đấu và sau đó vào những vị trí được miễn khác ngoài những vị trí đối diện với những đấu thủ hay những đôi hạt giống.
 • Bất kỳ đấu thủ hay cặp đôi nếu được rút vào bảng rút thăm ban đầu mà đáng lẽ họ được chọn là hạt giống theo bảng xếp hạng thì chỉ có thể được rút thăm vào các vị trí chỗ trống của các vị trí hạt giống.

Tổng kết

Như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những quy định của luật bóng bàn mới nhất. Hi vọng rằng những chia sẻ ngày hôm nay sẽ phần nào giúp các bạn hiểu rõ hơn để có thể thi đấu tốt hơn (với cầu thủ) và có thể tổ chức được trận đấu bóng bàn thành công hơn đối với các đơn vị tổ chức giải.

Related Posts

Tìm hiểu về bộ môn cầu lông

Tìm hiểu về bộ môn cầu lông

Trong bài viết này, Thethaophui.vn sẽ cho bạn thêm những thông tin để tìm hiểu thêm về bộ môn cầu lông.
Những công nghệ giày cầu lông cực kì hữu ích dành cho các tay vợt

Những công nghệ giày cầu lông cực kì hữu ích dành cho các tay vợt

Bài viết này Thethaophui.vn sẽ giới thiệu cho các bạn một vài công nghệ giày cầu lông cực kì hiện đại và trợ giúp cho người chơi trong quá trình thi đấu.
Top 5 hãng giày cầu lông chất lượng

Top 5 hãng giày cầu lông chất lượng

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều thương hiệu giày cầu lông chất lượng với nhiều mức giá cho người chơi lựa chọn. Bài viết này sẽ giới thiệu cho các bạn top 5 hãng giày cầu lông chất lượng.
Top 5 hãng vợt cầu lông nổi tiếng thế giới

Top 5 hãng vợt cầu lông nổi tiếng thế giới

Với sự phát triển đó thì các giải đấu chuyên nghiệp ra đời và các hãng vợt cầu lông nổi tiếng đã được thành lập. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn 5 hãng vợt cầu lông nổi tiếng thế giới.
Những kỹ thuật cầu lông cơ bản cần phải có

Những kỹ thuật cầu lông cơ bản cần phải có

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn biết được những kỹ thuật cầu lông cơ bản cần phải có để chơi tốt được bộ môn cầu lông.
Giày cầu lông có cần thiết hay không?

Giày cầu lông có cần thiết hay không?

Giày cầu lông là một trong những vật dụng rất quan trọng đối với một người thi đấu cầu lông. Nó có thể ảnh hưởng đến trận đấu và sự an toàn của đôi chân bạn.