Sân bóng đá

1 địa điểm

Sân bóng đá nhân tạo Bách Việt

Sân bóng đá nhân tạo Bách Việt

Sân bóng đá nhân tạo Bách Việt đạt tiêu chuẩn khá đầy đủ về mọi mặt. Cỏ nhân tạo mềm mại, bóng, không đọng nước. Hệ thống chiếu sáng đạt tiêu chuẩn cao, đảm bảo độ sáng.

B10B Nam Trung Yên, Yên Hoà
(04) 6684 2507