Bóng chuyền

2 bài viết

  • Home
  • Bóng chuyền

Luật thi đấu bóng chuyền chuẩn quốc tế

Luật thi đấu bóng chuyền chuẩn quốc tế

Bóng chuyền về bản chất là một môn thể thao tập thể được chơi trên sân có sự ngăn cách chia sân bởi cột và lưới. Người sáng lập đầu tiên của bộ môn thể thao này là William G.Morgan – Giáo viên hướng dẫn môn thể dục YMCA tại Hoa Kỳ vào năm 1895.

Các vị trí trong môn bóng chuyền

Các vị trí trong môn bóng chuyền

Bóng chuyền là một môn thể thao đang phát triển tại Việt Nam. Hiện nay có khá nhiều các bạn trẻ lựa chọn môn thể thao này để rèn luyện sức khỏe. Các vị trí trong môn bóng chuyền là kiến thức cơ bản cần có của mỗi người chơi.